KINDERRESTAURANTS

Het leven voor veel kinderen in Peru is hard. Een kwart van de 30 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. Ouders weten vaak niet hoe zij in de primaire levensbehoeften van hun kinderen kunnen voorzien. Voor veel kinderen is een ontbijt of warme maaltijd daarom niet vanzelfsprekend. Zij moeten zelf hun eten bij elkaar scharrelen.

De afgelopen jaren hebben Carlos en Mariela met hun medewerkers meer dan 40 kinderrestaurants opgezet om de kinderen en hun ouders in de armste wijken te helpen. Naast een gratis gezonde en voedzame maaltijd, wordt met de kinderen gebeden en wordt hen verteld dat zij in Gods ogen belangrijk en van grote waarde zijn.

We zien hoe God levens van kinderen verandert en hoe door de inzet van vele sponsors en de Peruaanse medewerkers de kinderen weer een hoopvolle toekomst krijgen. Voor slechts tien euro per maand kun jij het leven van een kind en zijn omgeving blijvend veranderen.

Ik wil een kind sponsoren
Ik wil een gift geven

We zien hoe God levens van de kinderen verandert!