CARLOS & MARIELA

Als je in de ogen van een van de kinderen uit Peru kijkt, weet je dat de hulp die wij geven geen druppel op de gloeiende plaat is. Ik behoorde eens tot die groep van kinderen die geen hoop en toekomst had. Op wonderlijke wijze stuurde God mij naar Nederland om geadopteerd te worden. Nadat ik een persoonlijk ontmoeting met God had, kreeg ik het verlangen om terug te keren naar het land waar ik geboren ben om de kinderen van Peru zicht te geven op een hoopvolle toekomst.
In 2006 zijn wij met ons eerste kinderrestaurant begonnen in een van de armste wijken van Arequipa. Vandaag de dag krijgen ruim 2500 kinderen te eten in meer dan 35 kinderrestaurants! Dankzij de steun van onze sponsors kunnen wij de kinderen van Peru helpen. Wij danken God voor zoveel mensen die door hun bijdrage dit werk mogelijk maken.

God belooft dat wie aan een arme geeft, zelf geen gebrek zal lijden (Spreuken 28:27). Als wij blijven geven, belooft God dat er altijd genoeg zal zijn. Het is onze droom om duizenden kinderen te helpen door in hun toekomst te investeren. Jouw bijdrage kan een groot verschil betekenen voor een van de duizenden Peruaanse kinderen die echt onze hulp nodig hebben. Namens deze kinderen wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie ondersteuning!

Carlos van de Kamp

Ik wil Carlos en Mariela ondersteunen
“Ik behoorde eens tot die groep van kinderen die geen hoop en toekomst had” – Carlos van de Kamp