ANBI GEGEVENS

Naam: Stichting Pan de Vida
Adresgegevens: Pan de Vida, Postbus 32, 7120 AD Aalten
Contactgegevens:  info@pandevida.nl
Fiscaalnummer: 817429281
Bestuurssamenstelling: H.J. de Gelder, voorzitter; S. van de Kamp, penningmeester; S. Weijer-Fekken, secretaris

Doelstelling van de Stichting Pan de Vida:
De stichting heeft als doel om de aller armste kinderen in Peru te helpen. Dit doet ze door het initiëren en continueren van kinderrestaurants in Peru, van waaruit kinderen van maaltijden worden voorzien naast het verstrekken van eventuele schoolspullen en andere materialen die hun welzijn bevorderen. Hierbij stelt de stichting zich als doel om het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken onder de kinderen en waar mogelijk onder hun families, omdat mensen van brood alleen niet kunnen leven. Daarnaast heeft de stichting zich breder ingezet in Peru, door het opstarten van kinderdagverblijven, begeleiding van jongeren naar en tijdens een studie en een kindertehuis, Casa Alegría.

Beloningsbeleid:
In Nederland zijn drie bestuursleden die werken als onbezoldigde vrijwilligers. Zij worden bijgestaan door een extern adviseur. Aanvullend wordt gewerkt met vrijwilligers die incidenteel kunnen worden ingezet.

Verslagen:

  • Jaarverslag 2018 (PDF)
  • Beleidsplan 2017-2020 (PDF)

ANBI

Zeg nee tegen armoede. Geloof in verandering!